Zalety edukacji interaktywnej

Nowoczesna szkoła powinna wykorzystywać w jak największym stopniu materiały multimedialne oraz interaktywne pomoce naukowe. Edukacja interaktywna nie jest bowiem jedynie pustym pojęciem. To zupełnie nowatorski sposób organizacji i prowadzenia procesu nauczania. Jego ogromna zaletą jest wzrost zaangażowania samego ucznia i jego aktywny udział w całym procesie edukacji. Dzięki edukacji interaktywnej uczniowie zyskują szansę wyboru własnych dróg rozwoju, które są w pełni dostosowane do ich potrzeb i możliwości poznawczych.

Uczniowie, którzy zamiast przyswajać konkretne dane, stają się aktywnymi uczestnikami procesu badawczego. Bo właśnie taką formę przybiera nauczanie oraz uczenie się. W edukacji interaktywnej chodzi przede wszystkim o to, aby zaangażować wszystkie zmysły i emocje ucznia. W ten sposób nie tylko poprawia się efektywność nauczania, ale również wyraźnie zwiększa się poziom satysfakcji oraz motywacji uczniów.

Media elektroniczne wykorzystujące narzędzia technologii informacyjnej w edukacji interaktywnej odgrywają niezwykle istotną rolę. Multimedia oraz stosowanie hipertekstów doskonale wpisuje się w założenia edukacji wielowątkowej i poziomowej. Osiągnięcia technologii mobilnej mogą wiec z powodzeniem służyć nie tylko szeroko rozumianej komunikacji i rozrywce, ale także edukacji o bardzo nowoczesnym charakterze.

Współcześni uczniowie to przedstawiciele zupełnie nowego pokolenia wychowywanego w duchu nowoczesności. Dla nich nowe technologie to codzienność, wiec niejako z automatu akceptują wszelkie przejawy nowoczesności w edukacji. Sukces dzisiejszej szkoły opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu naturalnych umiejętności cyfrowego pokolenia. Stosowanie na lekcjach materiałów interaktywnych, blogów, webquestów, sms czy różnych form e-learningu staje się więc nie tylko symbolem nowych czasów w edukacji. Jest wręcz warunkiem koniecznym utrzymania łączności na linii uczeń – nauczyciel. Nauczyciele z kredą w ręku prowadzący lekcje w stylu wykładu akademickiego w ogóle nie trafią do dzisiejszych uczniów.

W nowoczesnej szkole uczeń wykorzystuje urządzenia mobilne traktując je po prostu jako osobiste pomoce dydaktyczne. Trudno wymienić wszystkie zalety edukacji interaktywnej. Przede wszystkim uczniowie rozwijają swoje talenty z godnie z teorią wielorakich inteligencji. Według niej każdy z nas posiada aż 8 różnych typów inteligencji. Tradycyjna szkoła rozwija zaledwie kilka z nich, podczas, gdy pozostałe są traktowane po macoszemu albo wręcz zupełnie pomijane. W edukacji interaktywnej uczeń wykorzystuje indywidualne preferencje modalne. W zupełnie naturalny sposób stosuje też swoje strategie uczenia się. Bardzo istotnym elementem kształcenia staje się poznawanie zasad pracy grupowej, a co za tym idzie również kształcenie określonych umiejętności społecznych. Uczeń potrafi wykorzystać w praktyce narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej. Internet nie kojarzy mu się wyłącznie z portalami społecznościami i czystą rozrywką. Współczesny uczeń doskonale wie, że sieć to ogromne źródło wiedzy i możliwości edukacyjnych.